pl-PLes-ES
Language
piątek, 24 marca 2023

Partnerzy

Instytut Kultury Polskiej w Madrycie

Instytut Kultury Polskiej w Madrycie

Instytuty Polskie są placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, których naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego.

W wielu miejscach Instytuty Polskie pełnią też rolę wydziałów do spraw kultury i nauki Ambasad RP.

Drukuj
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by ARKA
Back To Top