pl-PLes-ES
Language
sobota, 9 grudnia 2023

Partnerzy

Fundacja Proyecto Perfecto

Fundacja Proyecto Perfecto

Naszym głównym celem fundacji jest tworzenie doskonałych projektów przydatnych dla społeczeństwa. Fundacja Perfect Project chce realizować projekty oparte na społecznym, kulturalnym i ekonomicznym rozwoju społeczeństwa. Podejmuje działania bezpośrednie lub we współpracy z innymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami oraz instytucjami. Należą do nich: promowanie rozwoju nowych inicjatyw biznesowych, promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, wspieranie i promowanie kultury i sztuki, wymiana kulturalna uwzględniająca wszystkie dyscypliny (sztuka, kinematografia, muzyka i literatura) dla wszystkich grupy wiekowe, prowadzić działania o znaczeniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Drukuj
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by ARKA
Back To Top