pl-PLes-ES
Language
czwartek, 20 czerwca 2024

Partnerzy

Fundacja Proyecto Perfecto

Fundacja Proyecto Perfecto

Naszym głównym celem fundacji jest tworzenie doskonałych projektów przydatnych dla społeczeństwa. Fundacja Perfect Project chce realizować projekty oparte na społecznym, kulturalnym i ekonomicznym rozwoju społeczeństwa. Podejmuje działania bezpośrednie lub we współpracy z innymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami oraz instytucjami. Należą do nich: promowanie rozwoju nowych inicjatyw biznesowych, promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, wspieranie i promowanie kultury i sztuki, wymiana kulturalna uwzględniająca wszystkie dyscypliny (sztuka, kinematografia, muzyka i literatura) dla wszystkich grupy wiekowe, prowadzić działania o znaczeniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Drukuj
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by ARKA
Back To Top