pl-PLes-ES
Language
wtorek, 3 października 2023

Partnerzy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii

Ambasador - reprezentuje w Hiszpanii Prezydenta i rząd Rzeczypospolitej będąc tym samym najwyższym przedstawicielem państwa.

Wydział Konsularny - obsługuje obywateli polskich przebywających w Hiszpanii i ich rodziny które znajdują się w trudnych sytuacjach i potrzebują pomocy, na przykład w razie wypadku, kradzieży, zatrzymania, znalezienia się w szpitalu itp. Ponadto Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie oraz Konsulat Generalny RP w Barcelonie:

  • wydają paszporty, wizy i zaświadczenia;
  • udzielają porad prawnych, legalizują tłumaczenia, poświadczają podpisy itp.;
  • pośredniczą w kontaktach obywateli polskich mieszkających w Hiszpanii z władzami i instytucjami polskimi;
  • pomagająw odnalezieniu osób zaginionych itp.;
  • udzielają pomocy prawnej pracownikom polskim, zatrudnionym w Hiszpanii.
Drukuj
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by ARKA
Back To Top