pl-PLes-ES
Language
miércoles, 4 de agosto de 2021

Noticias

Published on: 893

Zgromadzenie członków "Arki"

Zgodnie ze statutem ARKI Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie członków w celu akceptacji sprawozdania z działalności naszej organizacji za rok 2008. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca o godzinie 18.30 . Zapraszamy wszystkic … Zgodnie ze statutem ARKI Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie członków w celu akceptacji sprawozdania z działalności naszej organizacji za rok 2008. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca o godzinie 18.30. Zapraszamy wszystkich członków ARKI uprawnionych do głosowania.
Print
Previous Article Año Nuevo 2009
Next Article CARNAVAL 2009
Back To Top