pl-PLes-ES
Language
martes, 22 de junio de 2021

Noticias

Ja szyję, ty szyjesz, my szyjemy

Podsumowanie dotychczasowej akcji

1327

Planując naszą akcję, 25 marca 2020 roku- mieliśmy przede wszystkim wielkie chęci i potrzebę pomocy potrzebującym, środki finansowe oraz logistyczne pozwalające na uszycie 1000 maseczek oraz plan, który zakładał rozdanie maseczek w lokalnych sklepach, wśród sąsiadów i osób starszych.

Back To Top