pl-PLes-ES
Language
sábado, 15 de agosto de 2020

Noticias

Published on: 1066

Szkółka

SZKÓŁKA NIEDZIELNA – ROK SZKOLNY 2018 STOWARZYSZENIA POLSKO - KANARYJSKIEGO „ARKA”

Data rozpoczęcia zajęć: styczeń 2018

Grupa docelowa: dzieci o pochodzeniu polskim w wieku od 5 do 12 lat, zamieszkałe na terenie Teneryfy

SZKÓŁKA NIEDZIELNA – ROK SZKOLNY 2018 STOWARZYSZENIA POLSKO - KANARYJSKIEGO „ARKA”

Data rozpoczęcia zajęć: styczeń 2018

Grupa docelowa: dzieci o pochodzeniu polskim w wieku od 5 do 12 lat, zamieszkałe na terenie Teneryfy

Cele do osiągnięcia:

  • integracja dzieci mówiących lub chcących mówić w języku polskim
  • doskonalenie umiejętności wyrażania się i czytania w języku polskim
  • zapoznanie dzieci z historią, geografią, kulturą i tradycjami polskimi
  • zapewnienie dzieciom nowej formy spędzania czasu wolnego
  • zaszczepienie patriotyzmu u najmłodszych

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

Zajȩcia będą się odbywały w soboty, dwa razy w miesiacu w przystosowanych do tego pomieszczeniach Adeje, w godzinach 11.00-12.30.
 

Print

Previous Article 20 Maj - Zajęcia Szkółki Polskiej
Next Article Visita del velero Dar Młodzieży
Back To Top