pl-PLes-ES
Language
martes, 22 de junio de 2021

Noticias

Konkurs na tekst hymnu Polonii

871
Około 20 mln naszych rodaków mieszka poza granicami Polski. Są pewne ideały, wartości wspólne dla Polonii na całym świecie. Postanowiliśmy więc ogłosić konkurs na tekst hymnu Polonii, tekst oddający poczucie wspólnoty i solidarności, zawi …
Back To Top