Language
22 września 2018

Szkółka

Data rozpoczęcia zajęć:

styczeń 2018

Grupa docelowa:

dzieci o pochodzeniu polskim w wieku od 5 do 12 lat, zamieszkałe na terenie Teneryfy

Cele do osiągnięcia:

  • integracja dzieci mówiących lub chcących mówić w języku polskim
  • doskonalenie umiejętności wyrażania się i czytania w języku polskim
  • zapoznanie dzieci z historią, geografią, kulturą i tradycjami polskimi
  • zapewnienie dzieciom nowej formy spędzania czasu wolnego
  • zaszczepienie patriotyzmu u najmłodszych

Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w soboty, dwa razy w miesiącu w przystosowanych do tego pomieszczeniach w Adeje, w godzinach 11:00-12:30.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 by ARKA
Back To Top