Language
17 sierpnia 2018

Szkółka

Data rozpoczęcia zajęć:
styczeń 2018

Grupa docelowa:
dzieci o pochodzeniu polskim w wieku od 5 do 12 lat, zamieszkałe na terenie Teneryfy

Cele do osiągnięcia:

  • integracja dzieci mówiących lub chcących mówić w języku polskim
  • doskonalenie umniejętności wyrażania się i czytania w języku polskim
  • zapoznanie dzieci z historią, gęografią, kultura i tradycjami polskimi
  • zapewnienie dzieciom nowej formy spędzania czasu wolnego
  • zaszczepienie patriotyzmu u najmłodszych
Miejsce i czas zajęć:
Zajȩcia będą się odbywały w soboty, dwa razy w miesiacu w przystosowanych do tego pomieszczeniach Adeje, w godzinach 11.00-12.30.
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 by ARKA
Back To Top