niedziela, 2 maja 2010

Wybory prezydenckie - jak głosować, mieszkając w Hiszpanii?

W związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta RP na dzień 20 czerwca 2010 roku (I tura); oraz w razie konieczności II tury na dzień 4 lipca 2010, informujemy: 
  • Obwody głosowania utworzone za granicą, w tym w Hiszpanii, będą podane do wiadomości po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta RP.
  • W celu wzięcia udziału w głosowaniu, należy obowiązkowo zarejestrować się w spisie wyborców. Rejestracji można dokonać osobiście, ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, lub za pomocą telefaksu. Można się zgłaszać do dnia 17 czerwca 2010 r.
  • Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca, miejsce zamieszkania za granicą (w przypadku osób na stałe zamieszkałych za granicą) lub miejsce zamieszkania w Polsce (w przypadku osób czasowo przebywających za granicą), numer paszportu lub dowodu osobistego oraz datę i miejsce jego wydania, oraz miejsce, w którym zamierza zagłosować.

UWAGA! Wnioski o wpisanie do spisu wyborców jeszcze nie są przyjmowane. Data ich przyjmowania zostanie ogłoszona.

Głosowanie odbędzie się w godzinach 6:00 - 20:00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz